Υπολογιστικά εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής

ECTS: 3
Περιγραφή μαθήματος:
Επιχειρηματική αναλυτική με Python (επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων, χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και βελτιστοποίησης, οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων). Μέθοδοι, αλγόριθμοι και μελέτες περιπτώσεων επιχειρηματικής αναλυτικής για τη διαχείριση και βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου. Μέθοδοι, αλγόριθμοι και μελέτες περιπτώσεων για την επιχειρηματική ανάλυση στη βιομηχανία 4.0. Εργαστηριακές ώρες με Pyomo (γλώσσα μοντελοποίησης βελτιστοποίησης), SymPy (εκτέλεση συμβολικών μαθηματικών υπολογισμών), Gurobi Optimizer (επιλυτής μαθηματικού προγραμματισμού).

Συντονιστής μαθήματος: Δημήτρης Αποστόλου