Σχετικά με το ΠΜΣ

Το ΠΜΣ "Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων" απευθύνεται σε επιστήμονες πληροφορικής και επαγγελματίες της πληροφορικής που επιθυμούν να εγγραφούν σε μεταπτυχιακές σπουδές πληροφορικής και να γνωρίσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της ασφάλειας υπολογιστών, συστημάτων και υποδομών, καθώς και της επιχειρηματικής αναλυτικής και της αναλυτικής δεδομένων. Οι τομείς αυτοί παρουσιάζουν ταχεία επιστημονική ανάπτυξη, υψηλή δυναμική και συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά...

Μάθετε περισσότερα
Previous slide
Next slide

Το ΠΜΣ

Το ΠΜΣ “Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων” απευθύνεται σε επιστήμονες πληροφορικής και επαγγελματίες της πληροφορικής που επιθυμούν να εγγραφούν σε μεταπτυχιακές σπουδές πληροφορικής και να γνωρίσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της ασφάλειας υπολογιστών, συστημάτων και υποδομών, καθώς και της επιχειρηματικής αναλυτικής και της αναλυτικής δεδομένων. Οι τομείς αυτοί παρουσιάζουν ταχεία επιστημονική ανάπτυξη, υψηλή δυναμική και συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά…

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Κυβερνοασφάλεια και την Επιστήμη Δεδομένων διανύει το τρίτο ακαδημαϊκό του έτος. Μετά από μια επιτυχημένη εκκίνηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, είμαστε υπερήφανοι για την εγγραφή υψηλής ποιότητας και κινήτρων φοιτητών, καθώς και για την παροχή ενός υπερσύγχρονου ακαδημαϊκού προγράμματος, που βασίζεται στη συγχώνευση δύο τομέων πληροφορικής αιχμής…..

Η διάρκεια των σπουδών για το μεταπτυχιακό ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης θα πρέπει να εγγραφούν επιτυχώς σε διδασκόμενα μαθήματα για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης) και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διατριβή τους κατά το τρίτο εξάμηνο (κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων…

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΑΠΕΣ) επικεντρώνεται στη μελέτη των τελευταίων τεχνολογιών και μεθόδων της κεβερνοασφάλειας. Με βάση ένα αρθρωτό πρόγραμμα, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να αποκτήσουν βαθιά γνώση των βασικών θεμάτων κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης της ασφάλειας, του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής ασφάλειας, της ασφάλειας δικτύων, της ασφάλειας λογισμικού, των δοκιμών διείσδυσης, της ψηφιακής εγκληματολογίας και του κακόβουλου λογισμικού…

Η κατεύθυνση “Ασφάλεια και Αξιοπιστία Ενσωματωμένων Συστημάτων” (ΑΑΕΣ) επικεντρώνεται στη μελέτη των τελευταίων τεχνολογιών και μεθόδων για τη σχεδίαση ασφαλών και αξιόπιστων ενσωματωμένων συστημάτων, του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και των υποδομών ζωτικής σημασίας. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να παρέχει στους σπουδαστές γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της ασφάλειας και της αξιοπιστίας…

Η κατεύθυνση Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομένων (ΕΑΑΔ) περιλαμβάνει μία σειρά προηγμένων μαθημάτων στον τομέα της Επιστήμης Δεδομένων. Για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς έναν αριθμό μαθημάτων που ανέρχεται συνολικά σε 30 ECTS ανά εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια του 1ου και του 2ου εξαμήνου, το πρόγραμμα προσφέρει 6 μαθήματα το καθένα,…

Διευθυντής & Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Καθ. Κοτζανικολάου Παναγιώτης, Διευθυντής ΠΜΣ & Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Κατεύθυνσης ΑΠΕΣ

Καθ. Ψαράκης Μιχάλης, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος κατεύθυνσης ΑΑΕΣ

Καθ. Πικράκης Άγγελος, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος κατεύθυνσης ΕΑΑΔ

Συμπράξεις & συνεργασίες

Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα:

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα σε μικρά κομμάτια!