Δομή του προγράμματος

Η διάρκεια των σπουδών   στο Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα   ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης  και έξι (6) εξάμηνα για φοιτητές μερικής απασχόλησης. Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης θα πρέπει να εγγραφούν επιτυχώς σε διδασκόμενα μαθήματα για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης) και τα Διατριβή στο ΠΜΣ κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου (κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων για τους φοιτητές μερικής φοίτησης). Τα μαθήματα αντιστοιχούν είτε σε 6 ECTS και διδάσκονται σε δέκα τρίωρες βραδινές διαλέξεις είτε σε 3 ECTS και διδάσκονται σε πέντε τρίωρες βραδινές διαλέξεις.

Το  ΠΜΣ  παρέχει μεγάλο αριθμό μαθημάτων  που καλύπτουν διάφορα ερευνητικά  και τεχνολογικά  θέματα στους τομείς Κυβερνοασφάλειας  και Επιστήμης Δεδομένων: και 13 μαθήματα των 6 ECTS και 17 μαθήματα των 3 ECTS το καθένα. Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, οι φοιτητές (πλήρους φοίτησης) πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς έναν αριθμό μαθημάτων που ανέρχονται σε 30 ECTS ανά εξάμηνο. Για να το επιτύχουν αυτό, θα πρέπει να εγγραφούν σε ορισμένα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και σε μαθήματα επιλογής (ή υποχρεωτικά άλλων κατευθύνσεων). Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές (πλήρους φοίτησης) εκτελούν τη Μεταπτυχιακή διατριβή  που μετράει για 30 ECTS. Οι παραπάνω περίοδοι διπλασιάζονται για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Τα διαθέσιμα μαθήματα για κάθε κατεύθυνση και εξάμηνο παρουσιάζονται παρακάτω (τα υποχρεωτικά μαθήματα σημειώνονται με την ένδειξη “C”):

Πρώτο εξάμηνο

Title ICSS ESSR BDA ECTS
CDS101: Ασφάλεια δικτύων και επικοινωνιών C 6
CDS102: Διοίκηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων C 6
CDS107: Ανάλυση δεδομένων και μηχανική μάθηση C C C 6
CDS113: Εφαρμοσμένη κρυπτογραφία 3
CDS103: Σχεδίαση αρχιτεκτονικών ασφάλειας C C 6
CDS104: Εφαρμογές ασφάλειας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων C 3
CDS105: Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων C 6
CDS106: Αξιόπιστα υπολογιστικά συστήματα C 3
CDS108: Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων C 3
CDS109: Τεχνικές βελτιστοποίησης C 6
CDS110: Διαχείριση μεγάλων δεδομένων C 6
CDS111:: Υπολογιστικά εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής 3
CDS112: Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα 3
CDS114: Προστασία Kρίσιμων Yποδομών 3
CDS115: Βαθιά μηχανική μάθηση C 3

Δεύτερο εξάμηνο

Title ICSS ESSR BDA ECTS
CDS201: Έλεγχος εισβολών δικτύων και συστημάτων C 6
CDS202: Ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων C 3
CDS203: Ανάλυση κακόβουλου λογισμικού C 3
CDS211: Προηγμένες τεχνολογίες κρυπτογραφίας και ασφάλειας (τεχνολογίες Blockchain) 3
CDS212: Ειδικά θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας 3
CDS204: Ασφάλεια λογισμικού C C 6
CDS205: Ασφάλεια υλικού C 6
CDS206: Αξιοπιστία ενσωματωμένων συστημάτων C 6
CDS207: Μαθηματικές μέθοδοι επιχειρηματικής αναλυτικής C 6
CDS208: Βαθιά μάθηση (με εφαρμογές στην ασφάλεια και στην αναλυτική δεδομένων) C 3
CDS209: Διαχείριση και ανάλυση γεωργαφικής πληροφορίας C 3
CDS210: Οπτική ανάλυση C 6
CDS213: Αναλυτική Γράφων και Δικτύων 3
CDS214: Ανάλυση και πρόβλεψη χρονοσειρών 3
CDS215: Νομικά και ηθικά θέματα κυβερνοασφάλειας και επιστήμης δεδομένων 3