Εκπαιδευτές

Καθ. Αποστόλου Δημήτρης

Ο καθηγητής Δημήτρης Αποστόλου είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιά, και διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Μέχρι το 2022 διατέλεσε διευθυντής του ΠΜΣ Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων. Διδάσκει Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών και γνώσης.

Καθ. Δεσπότης Δημήτρης

Ο καθηγητής Δημήτρης Δεσπότης είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιά, και μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Διδάσκει Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και τεχνικές βελτιστοποίησης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μέτρηση επιδόσεων, την ανάλυση περιβάλλουσας δεδομένων και την πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων.

Καθ. Δουληγέρης Χρήστος

Ο καθηγητής Χρήστος Δουληγέρης είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιά, και διευθυντής του Εργαστηρίου Δικτύων. Διδάσκει Δίκτυα και Επικοινωνίες, Ασφάλεια Συστημάτων και Τεχνολογίες Διαδικτύου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Δίκτυα Υπολογιστών και IoT.

Δρ Ζωγραφόπουλος Δημήτρης

Ο Δρ Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ειδικός επιστήμονας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Ιανουάριο του 2006. Από τον Απρίλιο του 2018 υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας και έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Είναι διδάκτωρ Συγκριτικού Εργατικού Δικαίου (Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου ΙΙΙ – Robert Schuman). Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη “δέσμη μεταρρυθμίσεων για την προστασία των δεδομένων” (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ) και την Οδηγία για τους τομείς του ποινικού δικαίου).

Συντονιστής μαθήματος: CDS215

Καθ. Θεοδωρίδης Γιάννης

Ο καθηγητής Γιάννης Θεοδωρίδης είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιά, και διευθυντής του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων. Διδάσκει διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και GIS σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα μεγάλα δεδομένα, τις χωρικές βάσεις δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων κινητικότητας.

Δρ. Κορωνάκος Γρηγόριος

Ο Δρ Γρηγόρης Κορωνάκος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιά, και μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Διδάσκει Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Επιχειρηματική Αναλυτική σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, τον Πολυ-κριτηριακό Προγραμματισμό και την Ανάλυση Περιβάλλουσας Δεδομένων.

Καθ. Κοτζανικολάου Παναγιώτης, Διευθυντής ΠΜΣ & Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Κατεύθυνσης ΑΠΕΣ

Ο καθηγητής Παναγιώτης Κοτζανικολάου είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιώς και μέλος του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας. Διδάσκει Ασφάλεια Πληροφοριών και Επικοινωνιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα πληροφοριών και επικοινωνιών.

Ο καθηγητής Παναγιώτης Κοτζανικολάου είναι Διευθυντής του ΠΜΣ Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων και Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για την κατεύθυνση Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΑΠΕΣ).

Καθ. Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος

Ο καθηγητής Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιά, και διευθυντής του Εργαστηρίου Διακριτής Πληροφορικής και Θεωρητικής Πληροφορικής. Διδάσκει αλγορίθμους και τεχνικές βελτιστοποίησης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν παράλληλους και κατανεμημένους αλγορίθμους, κινητή πληροφορική και δίκτυα αισθητήρων.

Καθ. Παπαδημητρίου Αθανάσιος

Ο καθηγητής Αθανάσιος Παπαδημητρίου είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και μέλος του Εργαστηρίου Ενσωματωμένων Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδάσκει ασφάλεια υλικού και ενσωματωμένα συστήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ασφάλεια υλικού και τα αξιόπιστα ενσωματωμένα συστήματα.

Δρ. Παπαστεφανάτος Γιώργος

Ο Δρ Γιώργος Παπαστεφανάτος είναι ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης (IMSI), Athena RIC. Διδάσκει διαχείριση μεγάλων δεδομένων και ανάλυση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Επιστήμη Δεδομένων και την Οπτική Ανάλυση, τη Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων και τη Διαχείριση Δεδομένων Ιστού.

Καθ. Πατσάκης Κώστας

Ο καθηγητής Κώστας Πατσάκης είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιά, και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας. Διδάσκει κρυπτογραφία, ασφάλεια υπολογιστών και ιδιωτικότητα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κρυπτογραφία, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα υπολογιστών και τις τεχνικές Blockchain.

Καθ. Πικράκης Άγγελος, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος κατεύθυνσης ΕΑΑΔ

Ο καθηγητής Άγγελος Πικράκης είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιώς, και μέλος του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων. Διδάσκει επεξεργασία σήματος, μηχανική μάθηση και ανάλυση δεδομένων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μηχανική μάθηση για ηχητικά και μουσικά σήματα.

Ο καθηγητής Άγγελος Πικράκης είναι Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για την κατεύθυνση Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομενων (ΕΑΑΔ).

Καθ. Πολέμη Δέσποινα (Νινέτα)

Η καθηγήτρια Δέσποινα (Νινέτα) Πολέμη είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιά, και μέλος του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας. Διδάσκει Ασφάλεια Πληροφοριών και Καινοτομία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Καθ. Σωτηρόπουλος Διονύσιος

Ο καθηγητής Διονύσιος Σωτηρόπουλος είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιάς. Διδάσκει ανάπτυξη λογισμικού με βάση τη βιολογική έμπνευση και ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Αναγνώριση Προτύπων, τη Μηχανική Μάθηση και τη Βιο-εμπνευσμένη Πληροφορική.

Δρ Χριστοδουλάκης Βασίλειος

Ο Δρ Βασίλειος Χριστοδουλάκης είναι δικηγόρος και Διδάκτωρ Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει Συνταγματικό Δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτική θεωρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ως μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ηθική φιλοσοφία και η φιλοσοφία του δικαίου, η βιοηθική και τεχνοηθική, και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Καθ. Ψαράκης Μιχάλης, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος κατεύθυνσης ΑΑΕΣ

Ο καθηγητής Μιχάλης Ψαράκης είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιώς, και διευθυντής του Εργαστηρίου Ενσωματωμένων Συστημάτων. Είναι ο ακαδημαϊκός σύμβουλος για την κατεύθυνση ΑΑΕΣ του ΠΜΣ. Διδάσκει αρχιτεκτονική υπολογιστών, υλικό και ενσωματωμένα συστήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αξιόπιστα ενσωματωμένα συστήματα, δοκιμές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και επαναδιαμορφώσιμο υπολογισμό.

Ο καθηγητής Μιχάλης Ψαράκης είναι ο ακαδημαϊκός σύμβουλος για την κατεύθυνση Ασφάλεια και Αξιοπιστία Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΑΑΕΣ).