Χρήσιμοι πόροι

Νομικά έγγραφα - ΦΕΚ σχετικά με το ΠΜΣ:

 • Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(pdf)
 • Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών(pdf)

Σύνδεσμοι που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο:

Κανονισμοί, πολιτικές και άλλα έγγραφα του ΠΜΣ:

 
 • Εσωτερικός κανονισμός του Πανεπιστημίου Πειραιώς(pdf)
 • Κώδικας δεοντολογίας και ορθής πρακτικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς(pdf)
 • Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής(pdf)
 • Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ(pdf)
 • Κανονισμός Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας(pdf)
 • Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΠΜΣ(pdf)
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων Φοιτητών ΠΜΣ(pdf)
 • Κανονισμός κινητικότητας των φοιτητών του ΠΜΣ(pdf)
 •  Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών(pdf)
 •  Δημοσιευμένη πολιτική για την υποστήριξη του ΠΜΣ(pdf)