Τεχνικές βελτιστοποίησης

ECTS: 6
Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγή στη μαθηματική μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση. Βελτιστοποίηση με περιορισμούς. Κυρτά και μη κυρτά κύτταρα δεδομένων. Τεχνικές βελτιστοποίησης για την ανάλυση δεδομένων (μοντέλα και εφαρμογές ανάλυσης συνόρων και περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων). Ανάλυση περιβάλλουσας δεδομένων με δεδομένα ροής. Εργαστηριακές ώρες με EMS, LP Solve.

Συντονιστής μαθήματος: Δημήτρης Δεσπότης