Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων

ECTS: 3
Περιγραφή μαθήματος:
Διαχείριση έργων πληροφορικής (προγραμματισμός έργων, προγραμματισμός πόρων, προγραμματισμός κόστους). Οικονομικά της Διαχείρισης Έργων. Εργαστηριακές ώρες με το MS Project, εργαλεία διαχείρισης ανοικτού κώδικα.

Συντονιστής μαθημάτων: Δημήτρης Αποστόλου