Προηγμένες τεχνολογίες κρυπτογραφίας και ασφάλειας (τεχνολογίες Blockchain)

ECTS: 3
Περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην εισαγωγή των φοιτητών στην τεχνολογία blockchain. Αφού παρουσιάσουμε τις βασικές έννοιες πίσω από την αλυσίδα μπλοκ, παρουσιάζουμε τους διάφορους αλγόριθμους συναίνεσης και τη λειτουργικότητα που παρέχεται. Αφού εξερευνήσουμε την ιχνηλασιμότητα σε δημόσιες αλυσίδες μπλοκ, μεταβαίνουμε στην ανάπτυξη έξυπνων συμβολαίων για την ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών σε πραγματικές αλυσίδες μπλοκ.
Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
– Εισαγωγή στο blockchain
– Αλγόριθμοι απογραφής (Proof of work, Proof of stake, Byzantine fault tolerance)
– Ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα μπλοκ (εντοπισμός συναλλαγών στην αλυσίδα μπλοκ)
– Ανάπτυξη έξυπνων συμβολαίων στο Ethereum/Hyperledger (θα εξαρτηθεί από το έτος)

Εργαστήρια:
Τα εργαστήρια θα επικεντρωθούν κυρίως στην ανάπτυξη έξυπνων συμβολαίων για ευρέως χρησιμοποιούμενες αλυσίδες μπλοκ, όπως το Ethereum και το Hyperledger. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις για την κατανόηση και τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών ιχνηλασιμότητας που επιτρέπουν οι αλυσίδες μπλοκ.

Συντονιστής μαθημάτων: Κώστας Πατσάκης