Οπτική ανάλυση

(ECTS:6)
Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγή στην οπτικοποίηση δεδομένων και πληροφοριών. Διαδικασία και μοντέλα σχεδιασμού οπτικοποίησης δεδομένων – Οπτική επίλυση προβλημάτων. Οπτικοποίηση μοτίβων με την πάροδο του χρόνου, οπτικοποίηση αναλογιών, οπτικοποίηση γραφημάτων και δικτύων, οπτικοποίηση γεωγραφικών δεδομένων σε χάρτες. Διαδραστικές τεχνικές οπτικοποίησης. Συστήματα και τεχνικές οπτικοποίησης για μεγάλα δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη. Εργαστηριακές ώρες με JS (D3, ChartJS, HighCharts), Python (Matplotlib, Plotly), R (ggplot2).

Συντονιστής μαθημάτων: Γιώργος Παπαστεφανάτος