Αναλυτική Γράφων και Δικτύων

ECTS: 3
Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγή. Θεωρητικά μέτρα κεντρικότητας γραφημάτων. Αλγόριθμοι ανίχνευσης κοινοτήτων. Μοντέλα εξέλιξης δικτύων. Δίκτυα συν-συγγραφής. Twitter streaming API. Ανάλυση συναισθήματος. Μοντέλα διαμόρφωσης γνώμης. Εργαστηριακές ώρες με MATLAB, Python.

Συντονιστής μαθήματος: Διονύσιος Σωτηρόπουλος