Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων

ECTS: 6
Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγή στα Ενσωματωμένα Συστήματα. Ενσωματωμένες εφαρμογές, προδιαγραφές και απαιτήσεις. Ενσωματωμένες υπολογιστικές πλατφόρμες (CPUs, ASIC, FPGA). Μεθοδολογία σχεδιασμού με FPGA. Εισαγωγή στη VHDL. Μελέτη περίπτωσης: Xilinx Zynq-7000 System-on-Chip

Εργαστήρια: Εργαστηριακά μαθήματα σχεδιασμού, προσομοίωσης και επαλήθευσης ενσωματωμένων συστημάτων σε FPGA. Χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων σχεδίασης (Vivado) και πλακετών ανάπτυξης FPGA (Zybo boards).
Έργο: σε μια πλακέτα FPGA.

Συντονιστής μαθήματος: Μιχάλης Ψαράκης