Αξιόπιστα υπολογιστικά συστήματα

ECTS: 3
Περιγραφή μαθήματος:
Μοντέλα σφαλμάτων, απειλές ασφάλειας και αστοχίες συστημάτων. Βασικές έννοιες της αξιοπιστίας (αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, ασφάλεια, προστασία). Ανοχή σφαλμάτων υλικού και λογισμικού. Αξιολόγηση της αξιοπιστίας (FMEA, πειράματα ακτινοβολίας, έγχυση σφαλμάτων). Πρότυπα αξιοπιστίας. Μελέτη περίπτωσης: FMEA σε ένα κρίσιμο σύστημα.

Συντονιστής μαθήματος: Μιχάλης Ψαράκης