Ασφάλεια υλικού

ECTS: 6
Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγή στην ασφάλεια υλικού. Ασφαλή ενσωματωμένα συστήματα. Επιθέσεις έγχυσης σφαλμάτων – δυσλειτουργίες τάσης και ρολογιού. Επιθέσεις ανάλυσης πλευρικών καναλιών – ανάλυση ισχύος και ηλεκτρομαγνητική ανάλυση. Αντιμετώπιση επιθέσεων υλικού – έγχυση σφαλμάτων: πλεονασμός υλικού και χρόνου, κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων – ανάλυση πλευρικών καναλιών: με βάση την απόκρυψη και τη συγκάλυψη. Φυσικά μη-κλωνοποίησιμες συναρτήσεις (PUF). Hardware trojans.

Εργαστήρια: Εργαστήρια για επιθέσεις Fault Injection και επιθέσεις Side Channel Analysis. Αξιολόγηση υλοποιήσεων ασφαλών ενσωματωμένων συστημάτων. Σχεδιασμός αντιμέτρων.

Συντονιστής μαθήματος: Αθανάσιος Παπαδημητρίου