Το MSc στην Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων είναι πλέον επίσημο

Εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς η πρόταση για ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων. Λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του, την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων κ.λπ. θα ακολουθήσουν σύντομα.