Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (προθεσμία: 5 Ιουλίου)

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος έχει ανοίξει, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιουνίου 2021. Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και το έντυπο αίτησης μπορείτε να βρείτε στις επίσημες ιστοσελίδες του Τμήματος(στα ελληνικά, στα αγγλικά)