Δρ Ζωγραφόπουλος Δημήτρης

Ο Δρ Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ειδικός επιστήμονας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Ιανουάριο του 2006. Από τον Απρίλιο του 2018 υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας και έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Είναι διδάκτωρ Συγκριτικού Εργατικού Δικαίου (Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου ΙΙΙ – Robert Schuman). Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη “δέσμη μεταρρυθμίσεων για την προστασία των δεδομένων” (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ) και την Οδηγία για τους τομείς του ποινικού δικαίου).

Συντονιστής μαθήματος: CDS215