Νομικά και ηθικά θέματα κυβερνοασφάλειας και επιστήμης δεδομένων

Περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα επικεντρώνεται στις ηθικές προκλήσεις της λειτουργίας και της χρήσης του δικτύου και στα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη των δεδομένων, καθώς και στις νομικές ρυθμίσεις αυτών των ζητημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα, την πολυπλοκότητα και το ευρύ φάσμα των ηθικών διλημμάτων στην κυβερνοασφάλεια και να προετοιμαστούν ολιστικά για τους μελλοντικούς τους ρόλους ως επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας. Ειδικότερα, το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  • Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη ηθική – Το ηθικό πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας

  • Κοινωνία και κυβερνοασφάλεια (Μελέτες περίπτωσης)

  • Δίκαιο και δεοντολογία (ιδιωτικότητα, προσωπικά δεδομένα, εμπιστευτικότητα)

  • Εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο