Προστασία Kρίσιμων Yποδομών

ECTS: 3

Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγή στα κρίσιμα συστήματα και υποδομές (πρότυπα, μέθοδοι, κανονισμοί). Ανάλυση εξαρτήσεων για κρίσιμες υποδομές (διάδοση κινδύνων/απειλών, αλυσιδωτές επιθέσεις, μοντέλα με βάση το χρόνο). Ανθεκτικότητα σε υποδομές ζωτικής σημασίας (ανθεκτικότητα μέσω σχεδιασμού, ευρωστία, πλεονασμός, αποκατάσταση). Μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο σχετικά με επιθέσεις και άμυνες σε κρίσιμες υποδομές.

 

Συντονιστής μαθήματος: Παναγιώτης Κοτζανικολάου