Εφαρμοσμένη κρυπτογραφία

ECTS: 3
Περιγραφή μαθήματος:
Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις τελευταίες εξελίξεις στην κρυπτογραφία, από πρακτική σκοπιά. Το μάθημα καλύπτει όλα τα απαραίτητα κρυπτογραφικά πρωτεύοντα στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται ενεργά σε διάφορους τομείς για να παρέχουν τα απαραίτητα δομικά στοιχεία για δομές που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
– Συμμετρική και ασύμμετρη κρυπτογράφηση
– Λειτουργίες κατακερματισμού
– Ψηφιακές υπογραφές
– Δημιουργία και ανταλλαγή κλειδιών
– Ομομορφική κρυπτογράφηση
– Πρωτόκολλα κρυπτογράφησης
– Ασφαλείς υπολογισμοί

Εργαστήρια:
Πρακτικές ασκήσεις και υλοποίηση κρυπτογραφικών πρωτοβουλιών. Εντοπισμός προβλημάτων εφαρμογής και εκμετάλλευσή τους.

Συντονιστής μαθημάτων: Κώστας Πατσάκης