Ανάλυση δεδομένων και μηχανική μάθηση

ECTS: 6
Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων (αρχές, αγωγός, προεπεξεργασία). Κοινές μέθοδοι μηχανικής μάθησης (ταξινόμηση, ομαδοποίηση). Νευρωνικά δίκτυα και βαθιά μάθηση. Προηγμένες τεχνικές ομαδοποίησης (DBSCAN, OPTICS κ.λπ.). Εφαρμογές στην εξόρυξη δεδομένων κειμένου/ήχου/βίντεο. Εργαστηριακές ώρες με Python, R, Spark MLib.

Συντονιστής μαθήματος: Άγγελος Πικράκης