Ασφάλεια δικτύων και επικοινωνιών

ECTS: 6
Περιγραφή μαθήματος:
Η ασφάλεια δικτύων και επικοινωνιών περιλαμβάνει μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία ασφάλειας που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο μιας πολιτικής ασφάλειας δικτύου. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάλυση των τρωτών σημείων ασφαλείας στα πρωτόκολλα επικοινωνίας για όλα τα επίπεδα της στοίβας δικτύων TCP/IP και τον ορισμό μιας πολιτικής ασφαλείας δικτύου. Το πρακτικό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εφαρμογή ελέγχων ασφάλειας δικτύου, όπως τείχη προστασίας, συστήματα ανίχνευσης/πρόληψης εισβολών (IDS/IPS) και εικονικά ιδιωτικά δίκτυα. Τα κύρια θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν:
– Εισαγωγή στην ασφάλεια δικτύων
– Ασφάλεια επιπέδου σύνδεσης δεδομένων (Ethernet, ARP, WiFi)
– Ασφάλεια επιπέδου δικτύου (IP, IPSec)
– Ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς (SSL/TLS)
– Σχεδιασμός πολιτικών ασφάλειας δικτύου
– Μηχανισμοί ασφάλειας δικτύου πολλαπλών επιπέδων (τείχη προστασίας, συστήματα ανίχνευσης εισβολών)
– Τείχη προστασίας επιπέδου εφαρμογής και IDS

Εργαστήρια: snort, ossec, wireshark και nmap και υλοποιήσεις πρωτοκόλλων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των strongswan και openssl.