Καθ. Σωτηρόπουλος Διονύσιος

Ο καθηγητής Διονύσιος Σωτηρόπουλος είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιάς. Διδάσκει ανάπτυξη λογισμικού με βάση τη βιολογική έμπνευση και ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Αναγνώριση Προτύπων, τη Μηχανική Μάθηση και τη Βιο-εμπνευσμένη Πληροφορική.