Καθ. Ψαράκης Μιχάλης, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος κατεύθυνσης ΑΑΕΣ

Ο καθηγητής Μιχάλης Ψαράκης είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιώς, και διευθυντής του Εργαστηρίου Ενσωματωμένων Συστημάτων. Είναι ο ακαδημαϊκός σύμβουλος για την κατεύθυνση ΑΑΕΣ του ΠΜΣ. Διδάσκει αρχιτεκτονική υπολογιστών, υλικό και ενσωματωμένα συστήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αξιόπιστα ενσωματωμένα συστήματα, δοκιμές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και επαναδιαμορφώσιμο υπολογισμό.

Ο καθηγητής Μιχάλης Ψαράκης είναι ο ακαδημαϊκός σύμβουλος για την κατεύθυνση Ασφάλεια και Αξιοπιστία Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΑΑΕΣ).