Καθ. Πολέμη Δέσποινα (Νινέτα)

Η καθηγήτρια Δέσποινα (Νινέτα) Πολέμη είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιά, και μέλος του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας. Διδάσκει Ασφάλεια Πληροφοριών και Καινοτομία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.