Καθ. Πικράκης Άγγελος, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος κατεύθυνσης ΕΑΑΔ

Ο καθηγητής Άγγελος Πικράκης είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιώς, και μέλος του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων. Διδάσκει επεξεργασία σήματος, μηχανική μάθηση και ανάλυση δεδομένων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μηχανική μάθηση για ηχητικά και μουσικά σήματα.

Ο καθηγητής Άγγελος Πικράκης είναι Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για την κατεύθυνση Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναλυτική Δεδομενων (ΕΑΑΔ).