Καθ. Παπαδημητρίου Αθανάσιος

Ο καθηγητής Αθανάσιος Παπαδημητρίου είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και μέλος του Εργαστηρίου Ενσωματωμένων Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδάσκει ασφάλεια υλικού και ενσωματωμένα συστήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ασφάλεια υλικού και τα αξιόπιστα ενσωματωμένα συστήματα.