Καθ. Κοτζανικολάου Παναγιώτης, Διευθυντής ΠΜΣ & Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Κατεύθυνσης ΑΠΕΣ

Ο καθηγητής Παναγιώτης Κοτζανικολάου είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιώς και μέλος του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας. Διδάσκει Ασφάλεια Πληροφοριών και Επικοινωνιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα πληροφοριών και επικοινωνιών.

Ο καθηγητής Παναγιώτης Κοτζανικολάου είναι Διευθυντής του ΠΜΣ Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων και Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για την κατεύθυνση Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΑΠΕΣ).