Καθ. Αποστόλου Δημήτρης

Ο καθηγητής Δημήτρης Αποστόλου είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Πειραιά, και διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Μέχρι το 2022 διατέλεσε διευθυντής του ΠΜΣ Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων. Διδάσκει Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών και γνώσης.