Πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και την απαλλαγή από τα τέλη

Δίδακτρα για το M.Sc. είναι 4.500€. Μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα παρέχεται στους φοιτητές με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας σε κάθε μία από τις τρεις προσφερόμενες κατευθύνσεις.